• 2 قطعه
 • 9 دقیقه
 • جماد تا فرشته

  تصنیف اركسترال در فضای موسیقی دستگاهی تولید 1367/8/15

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: كمال طراوتی
  • شاعر: مولوی
  • خواننده: مهرداد كاظمی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: بیات اصفهان
  • تنظیم كننده: كمال طراوتی
  • كلیدواژه: دهه 60
  • كارشناس موسیقی: سحر کمالوند
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  از جمادی مردم و نامی شدم وز نما مردم به حیوان برزدم مردم از حیوانی و آدم شدم پس چه ترسم كی ز مردن كم شدم حملهٔ ی دیگر بمیرم از بشر تا بر آرم از ملایك پر و سر وز ملك هم بایدم جستن ز جو كل شیء ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده