• 2 قطعه
 • 8 دقیقه
 • مقام عشق

  تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی و بی كلام همین قطعه

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: محمد عبدالصمدی
  • شاعر: قدمعلی سرامی
  • خواننده: محمدعلی قدمی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: سه گاه
  • تنظیم كننده: حسن یوسف زمانی
  • رهبر اركستر: حسن یوسف زمانی
  • كارشناس موسیقی: سحر کمالوند
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  نمردم تا سیاهی جان بگیرد كه جان دادم كه تا تاریكی بمیرد مشو در ماتم مردان سیه پوش مكن آیین یاران را فراموش من آن برفم كه بر من تافت خورشید پس از مرگ از رگم سیلاب جوشید از آن زندان برفی وارهیدم ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده