• 2 قطعه
 • 7 دقیقه
 • معلم

  سرود اركتسترال در وصف مقام معلم و بی كلام همین سرود

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: شاپور باستان سیر
  • شاعر: حسن فرازمند
  • خواننده: گروه كر
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: سرود
  • رهبر اركستر: عباس دبیردانش
  • كلیدواژه: علم و دانش,معلم
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  ای كه مایه ی عمرت گشته همه فدا در این سحرگهان دیدگان ز هم گشا یك نفس اگر باقی ست از عمر پربها با دانش و سواد، كن جان خود آشنا هموطن مگو دیر است نور علم و معرفت همیشه ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده