• 1 قطعه
 • 5 دقیقه
 • معركه عشق

  تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: یونس جباریان
  • شاعر: حجت الله نقشبندی
  • خواننده: بیژن صادقی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: سه گاه
  • كلیدواژه: گروه كر
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  در معركه ی عشق، چه طوفانی بود تا دوست حجاب راه او جانی بود با خط شهادت قلم عشق نوشت جان دادن و جانانه شدن آنی بود شهیدان مثل مینای الستند قدح را چون حجاب جان شكستند پیام خنده های لاله این ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده