• 1 قطعه
 • 3 دقیقه
 • چشم های التماس

  ترانه ی پاپ با مضمون شركت در جشن نیكوكاری

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: پدرام كشتكار
  • شاعر: مرتضی امیری اسفندقه
  • خواننده: ستار سهرابی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: ترانه
  • كلیدواژه: جشن نیكوكاری
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  چشاتون مثل دو حلقه چاه خشك چشاتون دو حوض بی ماهی و آب چی بگم، حوصله تون سر اومده كی می ده پرسش چشمام رو جواب می شینم زل می زنم به چشماتون كاش می شد پای چشاتون بمیرم دارم از خودم خجالت می ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده