• 1 قطعه
 • 4 دقیقه
 • نقش همت

  تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی با مضمون شهدا

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: مهرداد دلنوازی
  • شاعر: حمید سبزواری
  • خواننده: رضا شیخ محمدی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: افشاری
  • كلیدواژه: شهدا,شهید
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  ما خداجویان كه نقش همت از خون می زنیم پرچم آزادگی بر بام گردون می زنیم كوی جانبازان وطن ما بانگ آزادی سخن ما ز آن كه ما آزاده ایم گر تپد در خون بدن ما رنگ گل گیرد كفن ما جان به كف بنهاده ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده