• 1 قطعه
 • 7 دقیقه
 • نوای شیفتگان

  تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: مزدا انصاری
  • شاعر: سعدی
  • خواننده: جمال الدین منبری
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: بیات اصفهان
  • تنظیم كننده: مزدا انصاری
  • كارشناس موسیقی: سحر کمالوند
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  من چه در پای تو ریزم كه سزای تو بود سر نه چیزیست كه شایسته پای تو بود ذره‌ ای در همه اجزای من مسكین نیست كه نه آن ذره معلق به هوای تو بود تا تو را جای شده ای سرو روان در دل من هیچكس می نپسندم ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده