• 1 قطعه
 • 6 دقیقه
 • حاشا دل از تو بركنم

  تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی با مضمون ارتحال امام خمینی (ره)

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: جابر اطاعتی
  • شاعر: محمود دست پیش
  • خواننده: مرتضی محمدی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: دشتی
  • كلیدواژه: ارتحال,امام خمینی (ره)
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  ای خسرو خوبان مرو سخت آمدی آسان مرو محو تماشای تو ام بنگر به من یك آن مرو من عاشق شیدای تو سرگشته ی سودای تو سرمی نهم در پای تو جان شه مردان مرو دلبسته در گیسوی تو خو كرده ام با ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده