• 1 قطعه
 • 3 دقیقه
 • گوهر و دریا

  تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: افشین رامین
  • شاعر: مولوی
  • خواننده: وحید تاج
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: ترانه
  • دستگاه/آواز: شور
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  همه را بیازموندن ز تو خوشترم نیامد چو فرو شدن به دریا در و گوهرم نیامد ز پی ات مراد خود را دو سه روز ترك كردم چه مراد ماند زان پس كه میسرم نیامد خردم بگفت بر بند ز مسافران گردون چه شكسته ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده