• 1 قطعه
 • 6 دقیقه
 • مشرق جان

  تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: محمد ساعد
  • شاعر: محمدرضا محمدی نیكو
  • خواننده: محمد گلریز
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف÷
  • دستگاه/آواز: افشاری
  • تنظیم كننده: محمد ساعد
  • رهبر اركستر: حسن یوسف زمانی
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  ای جان بی‌جان از این غم نرهی تا همچو ما مستان دل از كف ندهی ای مطرب، مقام و پرده دیگر كن دل و جان مرا ز موی او پریشان تر كن جامم كه از مستی سرا پا طربم جز نام شیرینت نیاید به لبم بارانی، ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده