• 1 قطعه
 • 4 دقیقه
 • كوكب تابان

  تصنیف همایون ساخته شهریار فریوسفی

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: شهریار فریوسفی
  • شاعر: كرمانی نژاد
  • خواننده: علی خدایی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: همایون
  • كلیدواژه: امام زمان (عج)
  • كارشناس موسیقی: سجاد محرابی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  چو نورش بر رسیده خاك هم ز عرش برین آمد خدا را هر چه رحمت بود نازل بر زمین آمد بر اشك آسمان تامه شد از روی زمین ماهی كه از شمع رخش خورشید خاكسترنشین آمد هویدا گشت بر چرخ نبوت كوكبی ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده