• 4 قطعه
 • 64 دقیقه
 • سلانه

  تكنوازی سلانه در فضای موسیقی دستگاهی

  اطلاعات تکمیلی

  • ناشر: ماهور
  • نوازنده: حسین علیزاده
  • شیوه اجرا: تكنوازی
  • فرم: بداهه نوازی
  • دستگاه/آواز: افشاری,بیات اصفهان,بیات كرد,سه گاه
  • نام آلبوم: سلانه
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: بی كلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  نوازنده ی سلانه: حسین علیزاده

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده