• 1 قطعه
 • 4 دقیقه
 • آینه جام

  تصنیف با موضوع گذر عمر

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: نادر سینگی
  • شاعر: حافظ
  • خواننده: مهدی حبیبی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: بیات اصفهان
  • كلیدواژه: زمان
  • كارشناس موسیقی: فاطمه منشی پور
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  عكس روی تو چو در آینه ی جام افتاد عارف از خنده ی می در طمع خام افتاد حسن روی تو به یك جلوه كه در آینه كرد این همه نقش در آیینه ی اوهام افتاد این همه عكس می و نقش نگارین كه نمود یك فروغ ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده