• 22 قطعه
 • 19 دقیقه
 • بهار

  موسیقی فیلم شامل یك قطعه باكلام و 21 قطعه بی كلام

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: محمدرضا علیقلی
  • شاعر: حافظ
  • شیوه اجرا: اركستر
  • كلیدواژه: موسیقی فیلم
  • كارشناس موسیقی: سحر کمالوند
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  نفس باد صبا مشك فشان خواهد شد عالم پیر دگرباره جوان خواهد شد ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد این تطاول كه كشید از غم هجران بلبل تا سراپرده گل نعره زنان خواهد ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده