• 2 قطعه
 • 8 دقیقه
 • قفس زاد

  تصنیف اركسترال در فضای موسیقی دستگاهی و بی كلام همین تصنیف

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: احمدعلی راغب
  • شاعر: قدمعلی سرامی
  • خواننده: حسن فداییان
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: بیات اصفهان
  • تنظیم كننده: حسن یوسف زمانی
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  شوری و شری دارم در عشق سری دارم هم گوش كری دارم، هم چشم تری دارم من مرغ قفس زادم در بند تو آزادم بشكن ببر از یادم، گر بال و پری دارم چون برق به جولانم چون رعد خروشانم چون گریه ی بارانم، ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده