• 1 قطعه
 • 3 دقیقه
 • شادیانه

  رنگ در فضای موسیقی دستگاهی اجرا شده با كمانچه و دایره

  اطلاعات تکمیلی

  • نوازنده: شیما شاه حسینی,مرتضی فتحی
  • شیوه اجرا: دونوازی
  • فرم: رنگ
  • دستگاه/آواز: همایون
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: بی كلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  نوازنده ی كمانچه: مرتضی فتحی نوازنده ی دایره: شیما شاه حسینی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده