• 1 قطعه
 • 5 دقیقه
 • ساز و آواز

  اجرای ساز و آواز با همراهی تار

  اطلاعات تکمیلی

  • شاعر: خواجه عبدالله انصاری
  • خواننده: محمد منتشری
  • نوازنده: شهریار فریوسفی
  • شیوه اجرا: ساز و آواز
  • فرم: بداهه پردازی
  • دستگاه/آواز: افشاری
  • كلیدواژه: تار
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  نوازنده ی تار: شهریار فریوسفی یا رب ز ره راست نشانی خواهم از باده‌ی آب و خاك جانی خواهم از نعمت خود چو بهره‌مندم كردی در شكرگزاریت زبانی خواهم یار از غم من خبر ندارد گویی یا خواب به ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده