• 1 قطعه
 • 7 دقیقه
 • شادی دل ها

  تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: مزدا انصاری
  • شاعر: محمود شاهرخی
  • خواننده: جمال الدین منبری
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: ماهور
  • كلیدواژه: اركسترال
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  هم نفس اینك قناری نغمه خوان، بشنو از غوغای او شور امید با نوای آشنایی می دهد فصل سبز شادمانی را نوید زندگی زیباست چون دیدار یار شادی دل هاست از روی بهار می توان با عشق در روی سینه ها ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده