• 1 قطعه
 • 3 دقیقه
 • انوار مناجات

  تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: حسین‌ فرهادپور
  • شاعر: محمود شاهرخی
  • خواننده: حسن فداییان
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: بیات اصفهان
  • تنظیم كننده: حسین‌ فرهادپور
  • كارشناس موسیقی: سحر کمالوند
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  بر بام تو هركس پی دیدار برآمد چون ماه فروزان به شب تار برآمد از خویش سفر كرد به سوی تو و سرمست در بحر فنا رفت و گهربار برآمد هر كس كه ز انوار مناجات صفا یافت با ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده