• 2 قطعه
 • 8 دقیقه
 • خلوت بیداران

  تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی و بی كلام همین قطعه

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: منوچهر گودرزی
  • شاعر: علیرضا قزوه
  • خواننده: بهرام گودرزی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: ماهور
  • تنظیم كننده: منوچهر گودرزی
  • كلیدواژه: گروه كر
  • كارشناس موسیقی: سحر کمالوند
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  كشیده جذبه چشمانت مرا به خلوت بیداران نثار مقدم سبزت باد شكوفه‌ های گلباران خوشم به جرعه‌ ای از آن می كه از كلام تو جوشیده است كم از كرامت دریا نیست نم پیاله هشیاران درون ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده