• 2 قطعه
 • 7 دقیقه
 • دل شكسته

  تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی و بی كلام همین قطعه

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: علی اكبرپور
  • شاعر: عاشق اصفهانی
  • خواننده: بهرام گودرزی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: بیات اصفهان
  • كارشناس موسیقی: سحر کمالوند
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  دردم نه همین است كه بستند پرم را ترسم نرسانند به گلشن خبرم را از حسرت مرغی كه جدا مانده ز گلشن آگه نشدم تا نشكستند پرم را چون لاله من آن روز كه سر بر زدم از خاك پیوست به داغ تو محبت جگرم ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده