• 1 قطعه
 • 2 دقیقه
 • بلال عشق

  ترانه در فضای موسیقی دستگاهی با مضمون اذان

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: احمدعلی راغب
  • شاعر: عباس كی منش
  • خواننده: پرویز طاهری
  • شیوه اجرا: اركستر
  • دستگاه/آواز: شور
  • كلیدواژه: مشفق كاشانی
  • كارشناس موسیقی: سحر کمالوند
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  سر از خواب گران بردار و بشنو ز هر گلدسته گل بانگ اذان را بلال عشق از معراج تكبیر دهد هردم صلا حق باورران را به جنبش آورد بانگ موذن ز خواب خوش زمین و آسمان را اذان در گوش جان آواز عشق است كلید ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده