• 1 قطعه
 • 5 دقیقه
 • استغاثه

  تصنیف سه گاه ساخته جعفر زعیمی ‌نیكو، 1376

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: جعفر زعیمی ‌نیكو
  • شاعر: بهرام گودرزی
  • خواننده: بهرام گودرزی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: سه گاه
  • كلیدواژه: نیایش
  • كارشناس موسیقی: سجاد محرابی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  خدایا تو دانی سرا پا گناهم به اشكم نبخشی ببخشا به آهم اگر سرنوشتم چنین بوده یا رب چه باید كه خود سرنوشتی سیاهم خدایا به جز تو گواهی ندارم در این سینه جز ناله آهی ندارم ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده