• 1 قطعه
 • 4 دقیقه
 • باد بهاری

  تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: حسین فرهادپور
  • شاعر: نگار طالع
  • خواننده: بابك ابراهیمی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: سه گاه
  • كارشناس موسیقی: سحر کمالوند
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  از باد بهاری همه عالم شده گلشن روییده به هر باغ و چمن سنبل و سوسن از لاله و نسرین و شقایق شده روشن چون خلد برین گشته همه كوچه و برزن بر كوه و در و دشت و دمن بام و چمن گل زده پرچم گردیده معطر ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده