• 1 قطعه
 • 6 دقیقه
 • چشمی كنار پنجره

  تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: امیرمحمد رضایی
  • شاعر: هوشنگ ابتهاج
  • خواننده: رضا اصغری
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: بیات ترك
  • كلیدواژه: ه.سایه
  • كارشناس موسیقی: سحر کمالوند
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  ای دل به كوی او ز كه پرسم كه یار كو در باغ پر شكوفه كه پرسد بهار كو نقش و نگار كرده نه مقصود شوق ماست نقشی بلندتر زده‌ایم آن نگار كو جانا نوای عشق خموشانه خوش تر است آن آشنای ره كه بود ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده