• 1 قطعه
 • 5 دقیقه
 • غنچه خندان

  تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: شهریار فریوسفی
  • شاعر: حمید سبزواری
  • خواننده: قاسم رفعتی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: چهارگاه
  • كلیدواژه: نیمه شعبان
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی

  بیا كه آیینه ای بی غبار می خواهم طلوع عاطفه در شام تار می خواهم ترنمی به زبان فسردگان زمین تبسمی به لب روزگار می خواهم اگرچه پنجره ای سوی ما گشاده بهار تمام پنجره ها را بهار می خواهم چه موهن ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده