• 1 قطعه
 • 5 دقیقه
 • شكسته دل

  تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی در وصف حضرت علی (ع)

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: جمال جهان شاد
  • شاعر: عباس شهری
  • خواننده: بهرام گودرزی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: افشاری
  • كلیدواژه: حضرت علی (ع)
  • كارشناس موسیقی: سحر کمالوند
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  به جز از علی نباشد به جهان گره گشایی طلب مدد از او كن چو رسد غم و بلایی چو به كار خویش مانی در رحمت علی زن به جز او به زخم دل ها ننهد كسی دوایی ز بلای او بزن دم كه رها ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده