• 1 قطعه
 • 3 دقیقه
 • سرو آزاد

  تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: مهران مهرنیا
  • شاعر: اسماعیل امینی
  • خواننده: سالار عقیلی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: چهارگاه
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  مرغ سحر آمد باز مرغ دل آمد به پرواز مرغ سحرخوان هان چه خبر هان طی شود آیا دوره ی هجران كی شود از این دل از غم آزاد گلشن از گل گردد آباد آیا با بوی گل می وزد باد آیا سر می دهد نغمه ای ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده