• 1 قطعه
 • 8 دقیقه
 • دریغا (ملكا ذكر تو گویم)

  تصنیفی با خوانندگی و آهنگسازی داود فراهانی و شعری منسوب به مجدودبن آدم سنایی

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: داوود فراهانی
  • شاعر: سنایی
  • خواننده: داوود فراهانی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • دستگاه/آواز: دشتی
  • كارشناس موسیقی: سجاد پورقناد
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  ملكا ذكر تو گویم كه تو پاكی و خدایی نروم جز به همان ره كه توام راهنمایی همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم همه توحید تو گویم كه به توحید سزایی همه عزی و جلالی همه علمی و یقینی همه نوری و سروری ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده