• 1 قطعه
 • 9 دقیقه
 • آواز افشاری (ای در دل مشتاقان)

  تكخوانی كریم صالح عظیمی همراه با دكلمه

  اطلاعات تکمیلی

  • شاعر: سنایی
  • خواننده: كریم صالح عظیمی
  • شیوه اجرا: تکخوانی
  • فرم: مناجات خوانی
  • دستگاه/آواز: افشاری
  • كلیدواژه: نیایش
  • كارشناس موسیقی: سجاد محرابی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  ای در دل مشتاقان از عشق بستانها وز حجت بی‌ چونی در صنع تو برهانها در ذات لطیف تو حیرت شده فكرتها بر علم قدیم تو ای پیدا شده پنهانها مشتاق تو از شوقت در كوی تو سرگردان از خلق جدا گشته خرسند ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده