• 1 قطعه
 • 10 دقیقه
 • آواز مثنوی افشاری (هر چه بینی جز هوا آن دین بود)

  تكخوانی محمدعلی قدمی

  اطلاعات تکمیلی

  • شاعر: سنایی
  • خواننده: محمدعلی قدمی
  • شیوه اجرا: تکخوانی
  • دستگاه/آواز: افشاری
  • كلیدواژه: پند,نیایش
  • كارشناس موسیقی: سجاد محرابی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  هر چه بینی جز هوا آن دین بود بر جان به تن آنچه یابی جز خدا آن بت بود درهم شكن سر برآر از گلشن تحقیق تا در كوی دین كشتگان زنده بینی انجمن در انجمن چون دل و جان زیر پایت نطع شد پایی بكوب چون ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده