• 1 قطعه
 • 7 دقیقه
 • آواز

  آواز در فضای موسیقی دستگاهی

  اطلاعات تکمیلی

  • خواننده: محمد گلریز
  • شیوه اجرا: تکخوانی
  • دستگاه/آواز: ماهور,همایون
  • كارشناس موسیقی: سحر کمالوند
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  استاد به لوح مشقم این سطر نوشت كندر همه كار خویش ای نیك سرشت تردید بهل بگیر تصمیم از آنك تردید جهنم است و تصمیم بهشت به استواری اندیشه كوش در تدبیر كه از تردد و وسواس صد خلل زاید ثبات رای نماید ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده