• 1 قطعه
 • 5 دقیقه
 • آهوانه

  تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: مهرداد دلنوازی
  • شاعر: علی معلم دامغانی
  • خواننده: محمد عبدالحسینی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: همایون
  • كلیدواژه: شوشتری
  • كارشناس موسیقی: سحر کمالوند
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  رها از پی آرزو آهوانه ز صحرا به صحرا چو آهو روانه غزالان فرخنده‌ ی فر خجسته به شیری كمند تعلق گسسته نیوشنده آفرین فرشته به سیمایشان نام ایزد نوشته فری شاهدان شراب نهانی شراب شهادت شب شادمانی ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده