• 1 قطعه
 • 8 دقیقه
 • ساز و آواز

  آواز و تار در فضای موسیقی دستگاهی مایه بیات ترك و در ادامه مایه بیات اصفهان

  اطلاعات تکمیلی

  • شاعر: باباطاهر,حافظ
  • خواننده: علی جهاندار
  • شیوه اجرا: ساز و آواز
  • فرم: ساز و آواز
  • دستگاه/آواز: بیات اصفهان,بیات ترك
  • كلیدواژه: تار
  • كارشناس موسیقی: سحر کمالوند
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  گر بدانم كه وصال تو به این دست دهد دین و دل را همه در بازم و توفیر كنم با سر زلف تو مجموع پریشانی دل كو مجالی كه یكایك همه تقریر كنم نیست امید صلاحی ز فساد حافظ چون كه تقدیر چنین است چه تدبیر ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده