• 1 قطعه
 • 4 دقیقه
 • اسرار پنهان

  ترانه پاپ اركسترال

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: عباس علوی
  • شاعر: حافظ
  • خواننده: محمود علیقلی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: ترانه
  • كلیدواژه: گروه كر
  • كارشناس موسیقی: سحر کمالوند
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  هواخواه توام جانا و می‌ دانم كه می‌ دانی كه هم نادیده می‌ بینی و هم ننوشته می‌ خوانی ملامت گو چه دریابد میان عاشق و معشوق نبیند چشم نابینا خصوص اسرار پنهانی گشاد كار مشتاقان در آن ابروی دلبند ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده