• 6 قطعه
 • 29 دقیقه
 • زمان بی كرانه

  آلبوم در فضای موسیقی دستگاهی

  اطلاعات تکمیلی

  • ناشر: حوزه هنری
  • آهنگساز: هادی ابراهیمی
  • شاعر: هوشنگ ابتهاج
  • خواننده: رحیم عدنانی
  • نوازنده: حمیدرضا حسن پور,كاوه معتمدیان,مسعود ابراهیمی,نوا سلیمانی,هادی ابراهیمی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: چهارمضراب
  • دستگاه/آواز: نوا
  • كلیدواژه: ه . ا . سایه
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: بی كلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  نوازنده ی سنتور: هادی ابراهیمی نوازنده ی تار: حمیدرضا حسن پور نوازنده ی نی: مسعود ابراهیمی نوازنده ی كمانچه: كاوه معتمدیان نوازنده ی عود: نوا سلیمانی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده