• 1 قطعه
 • 8 دقیقه
 • تا كی گذرد روز و شبم جمله مكرر

  آواز در مایه بیات اصفهان

  اطلاعات تکمیلی

  • خواننده: محمد گلریز
  • شیوه اجرا: تکخوانی
  • فرم: تكخوانی
  • دستگاه/آواز: بیات اصفهان
  • كارشناس موسیقی: سحر کمالوند
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  تا كی گذرد روز و شبم جمله مكرر از گردش اختر حیف است حیف است حیف است كه بیهوده رود وقت میسر از دست سراسر این دامن بس در خطر سیل دمان است كی جای امان است در دامن این بادیه تنها شده بی سر در ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده