• 7 قطعه
 • 45 دقیقه
 • یاد نام

  آلبوم در فضای موسیقی دستگاهی

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: آرین رحمانیان
  • شاعر: مولوی
  • خواننده: آرین رحمانیان
  • نوازنده: سیاوش برهانی,فردین لاهورپور,مسعود آرامش
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: بیات اصفهان
  • تنظیم كننده: مسعود آرامش
  • كلیدواژه: تار,سنتور,نی
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  نوازنده ی سنتور: مسعود آرامش نوازنده ی تار: سیاوش برهانی نوازنده ی نی: فردین لاهورپور

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده