• 2 قطعه
 • 7 دقیقه
 • حج حركت به سوی خدا

  تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی و بی كلام همین قطعه

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: بهزاد عبدی
  • شاعر: علی معلم دامغانی
  • خواننده: جمال الدین منبری
  • دستگاه/آواز: چهارگاه,همایون
  • كلیدواژه: گروه كر
  • كارشناس موسیقی: سحر کمالوند
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  شبی از كویر ماران شدم شدم تا به كوه فاران شدم زمین تفته نار كفته شدم جوی باده بوی باران شدم به میقات جحفه كفن پیرهن به قربانگه حق گذاران شدم لبیك الله هم لك لبك لبیك لا شریك لك لبیك به ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده