• 31 قطعه
 • 63 دقیقه
 • توی یا عروسی

  موسیقی بی كلام آذری، 1380

  اطلاعات تکمیلی

  • ناشر: ماهور
  • نوازنده: حسین اسدی,كیوان پهلوان
  • شیوه اجرا: دونوازی
  • فرم: رنگ
  • دستگاه/آواز: چهارگاه,راست پنجگاه,سه گاه,شور,ماهور
  • كلیدواژه: عروسی
  • كارشناس موسیقی: سجاد محرابی
  • باكلام/بی كلام: بی كلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  نوازنده ساز حسین اسدی نوازنده دایره كیوان پهلوان

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده