• 1 قطعه
 • 6 دقیقه
 • قربانی عشق

  ساز و آواز در فضای موسیقی دستگاهی با مضمون حج

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: مزدا انصاری
  • شاعر: علی معلم دامغانی
  • خواننده: علیرضا قربانی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: ساز و آواز
  • دستگاه/آواز: نوا
  • تنظیم كننده: مزدا انصاری
  • كلیدواژه: حج
  • كارشناس موسیقی: سحر کمالوند
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  زد خیمگی صلا به رحیلا قربانی توایم و قتیلا ای ما فداییان جلالت قربان آن جمال جمیلا سهل است زهی سهل است اگر به كعبه مغیلان رست و نرست زرع و نخیلا آتش اگر بروید و بارد مشتاق توست مشتاق ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده