• 1 قطعه
 • 3 دقیقه
 • شب غریبان

  تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی با مضمون عاشورا

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: عماد رام
  • شاعر: فاطمه موسوی
  • خواننده: علی چراغی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: دشتی
  • تنظیم كننده: هادی آرزم
  • كلیدواژه: اركسترال
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  بیا به من اشاره كن كه راه آسمان بگیرم شكسته پر ره سفر، ز محبس جهان بگیرم قدم قدم دویده ام برهنه پا در این بیابان به شوق دیدن تو ای ستاره ی شب غریبان چو غنچه ام ولی بهارم به سر رسیده چرا ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده