• 1 قطعه
 • 4 دقیقه
 • عاشورا

  تصنیف اركسترال در فضای موسیقی دستگاهی با مضمون قیام عاشورا

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: فریدون شهبازیان
  • شاعر: علی معلم دامغانی
  • خواننده: عبدالحسین مختاباد
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: دشتی
  • كلیدواژه: صفر,گروه كر,محرم
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  به فجر و عاشورا به صبح بی‌آغاز كه تا ابد آید ز كشتگان آواز در این درنگستان غریو خون جاری ست نماند از كشتن پرنده از پرواز نه روح ایمان مرد، نه نینوا افسرد نه پردگی شد عشق، نه پرده در شد ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده