• 1 قطعه
 • 3 دقیقه
 • نقش حسین

  تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: فیروز برنجان
  • شاعر: حمید سبزواری
  • خواننده: شاپور رحیمی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: چهارگاه
  • نام اركستر: اركستر خالقی
  • رهبر اركستر: حسین بهروزی نیا
  • كلیدواژه: دهه 60,شهادت امام حسین (ع),گروه كر
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  برخیز ای انسان از خواب گران دل را از غفلت برهان برهان جان را از ذلت برهان برهان حسین كه بود حسین چه كرد نقشی كه از او سر زد تو همان كن برخیز و بنای حق به جهان كن هیهات ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده