• 2 قطعه
 • 10 دقیقه
 • صبح روشنگر

  تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: مهرداد دلنوازی
  • شاعر: حمید سبزواری
  • خواننده: محمد عبدالحسینی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: ماهور
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام

  شب طی شد و خنده زد به چمن ، صبح بهارا عید آمد و زنده شد دل من از دل به یادا مطرب به اقبال حضرت گل ، ساز طرب زد لب تشنه ام ساقیا تو مرا آهی به لب زد آه ای سبا از دیار سحر تا جانب ما سحر كن عطر ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده