• 1 قطعه
 • 10 دقیقه
 • حجاب چهره جان می شود غبار تنم

  آواز در فضای موسیقی دستگاهی

  اطلاعات تکمیلی

  • شاعر: حافظ
  • خواننده: محمد گلریز
  • شیوه اجرا: تکخوانی
  • فرم: بداهه خوانی
  • دستگاه/آواز: شور
  • كلیدواژه: عفاف و حجاب
  • كارشناس موسیقی: سحر کمالوند
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  حجاب چهره‌ی جان می‌ شود غبار تنم خوشا دلی كه از آن چهره پرده برفكنم چنین قفس نه سزای چون من خوش الحانیست روم به گلشن رضوان كه مرغ آن چمنم عیان نشد كه چرا آمدم كجا بودم دریغ و درد كه غافل ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده