• 1 قطعه
 • 2 دقیقه
 • زبان اشك

  آواز در فضای موسیقی دستگاهی با مضمون ماه محرم

  اطلاعات تکمیلی

  • شاعر: سیف فرغانی
  • خواننده: مهدی حبیبی
  • شیوه اجرا: تکخوانی
  • فرم: آواز
  • دستگاه/آواز: شور
  • كلیدواژه: شهادت امام حسین (ع),صفر,محرم
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  هر لحظه در این عزا بگریید بر كشته ی كربلا بگریید چون خون خدا به خون فتاده است زین واقعه با خدا بگریید از خون جگر سرشك سازید بهر دل مصطفی بگریید وز معدن دل به اشك چون در بر گوهر مرتضی ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده