• 1 قطعه
 • 4 دقیقه
 • خاطرات

  تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: امین الله رشیدی
  • خواننده: امین الله رشیدی
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: شور
  • تنظیم كننده: امین الله رشیدی
  • كارشناس موسیقی: سحر کمالوند
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  نیمه شب از كوی او كردم گذاری هر كناری دیدم از او یادگاری خاطرات روزگاران جوانی زد به دل پیرانه سر از نو شراری غصه بر دفتر دل نام او می‌نگارد هر زمان یادگاری یاد او تازه دارد گرچه هجرش داده ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده