• 1 قطعه
 • 4 دقیقه
 • خورشید جان عاشقان

  تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: مسعود جوانرو
  • شاعر: مولوی
  • خواننده: مسعود جوانرو
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: دشتی
  • كارشناس موسیقی: سحر کمالوند
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  ای لولیان ای لولیان یك لولی ای دیوانه شد طشتش فتاد از بام ما نك سوی مجنون خانه شد عالم همه دریا شود، دریا ز هیبت لا شود آدم نماند و آدمی، گر خویش با آدم زند گه آب آتش را برد ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده