• 1 قطعه
 • 5 دقیقه
 • انتظار

  تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: نادر سینكی
  • شاعر: هوشنگ ابتهاج
  • خواننده: نادر اسماعیل زاده
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: همایون
  • كلیدواژه: ه . ا . سایه
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  بازآی دلبرا كه دلم بی‌قرار توست این جان بر لب آمده در انتظار توست ساقی به دست باش كه این مست می‌پرست چون خم ز پا نشست هنوزش خمار توست هر سوی موج فتنه گرفته ست و زین میان آسایشی ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده